Saturday, March 31, 2012

Tahaaluf Siasi Dan Syaratnya


Maka diatas tulang belulangku yang luluh
Nyalakaniah obor untuk umat ini dan
Lanjutkanlah gerak merebut kemenangan
-Sayyid Quttub-

Dalam merencanakan amal Islami dalam konteks politik, kita perlu meneliti petunjuk daripada sunnah Rasulullah S.A.W. yang telah meninggalkan kerangka siasah (politik) yang terunggul. Antara beberapa khazanah berharga tersebut adalah konsep Tahaaluf Siasi ataupun kerjasama politik yang dilakukan Baginda sepanjang kerja kepimpinan dan dakwah. Tahaaluf ialah perjanjian mengenai persefahaman berteraskan etika ta'awun (bantu-membantu) untuk membina pemerintahan berasaskan Islam demi tujuan dakwah dalam jangka masa yang panjang.

Contoh-contoh Tahaaluf Di Zaman RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam
1). Persefahaman yang berlaku di kalangan sesama umat Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam dengan Aus dan Khazraj yang membawa kepada penyatuan umat di bawah panji Islam dan tertegaknya negara Islam.
2). Hal ini juga berlaku dengan kumpulan bukan Islam seperti persefahaman dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib yang berlaku sebelum hijrah dan persefahaman dengan kabilah Khaza’ah selepas “Perjanjian Hudaibiyah”.
3). Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam mengiktiraf hilf al-fudhul yang berlaku pada zaman jahiliyah apabila terbentuk satu persefahaman menentang kezaliman. Perkara ini terjadi setelah seorang lelaki dari kabilah Zubaid dizalimi oleh Aas bin Wa’il, lalu dia meminta pertolongan. Akan tetapi tidak ada yang sanggup untuk menolongnya, lalu beberapa orang daripada bangsawan Makkah yang bersimpati dengannya telah mengadakan persefahaman di rumah Abdullah bin Jad’an untuk menentang kezaliman tersebut.
Berhubung dengan peristiwa ini, terdapat sebuah hadis daripada Talhah bin ‘Abdullah bin ‘Auf, bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya: Sesungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad’an satu pakatan yang aku amat suka kepadanya seperti sayang kepada unta merah (barang yang sangat berharga), kalau aku diajak kepadanya di zaman silam nescaya aku akan menyahutnya.” ( Riwayat Ibnu Ishaq )
4). Sistem Himayah (jaminan keselamatan) adalah suatu konsep tolong-menolong atas dasar perkauman dan kekeluargaan yang diamalkan di zaman jahiliyah yang turut digunakan oleh RasuluLlah sebelum penghijrahannya ke Madinah. Ia juga suatu konsep perlindungan oleh golongan kuat dan berada kepada golongan yang lemah. Adalah menjadi kebangaan bagi mereka sekiranya dapat melindungi yang lemah walaupun berlainan agama. Himayah adalah salah satu konsep Tahaaluf untuk kemaslahatan umat Islam jika memerlukan.
Oleh itu, Tahaaluf telah menjadi suatu perkara yang pernah berlaku dalam perjalanan Harakah Islamiyah menurut keperluan dan cabaran yang berlaku pada zaman masing-masing. Perlaksanaannya pada satu-satu zaman memerlukan satu kajian yang mendalam dan perlu dibincangkan dengan teliti agar langkah yang diambil tidak bercanggah dengan prinsip Islam yang mesti ditegaskan dalam semua keadaan.


Tahaaluf Dan Konsep Tadrij Marhaliy ( berperingkat )

Sekiranya ada Harakah Islamiyah (gerakan Islam) berkerja sama dengan badan atau parti politik lain dalam hal perjuangan siasah adalah merupakan suatu matlamat dakwah jangka masa panjang. Menganggap gerakan Islam ingin mengambil kesempatan dan meninggalkan ‘rakan’ seperjuangan selepas mendapat kerusi, adalah tanggapan yang salah.

Gerakan Islam mestilah memiliki pendekatan berdakwah kepada sesiapa sahaja, samada kawan mahupun lawan. Inilah konsep dalam menyebarkan dakwah secara berperingkat ( graduality ) yang ditinggalkan oleh Imam as Syahid Hassan al Banna;

Tahap Pertama : Takrif (pengenalan) tentang matlamat dan wasilah jamaah serta idea perubahan Islam yang diseru oleh Ikhwanul Muslimin.

Tahap Kedua : Takwin (pembentukan) dengan memilih unsur-unsur yang dapat membentuk kepuasan dengan berkerja serta mendidik unsur-unsur tersebut dengan didikan rohani, akal dan fizikal bagi mengembalikan kehidupan Islam dan negara Islam.

Tahap Ketiga : Tanfiz (perlaksanaan) iaitu langkah berkerja atau praktikal bagi dakwah Ikhwan Muslimin.

Setiap tahap memerlukan masa, kesabaran dan ketabahan. Amukan nafsu dan sikap terburu-buru harus dielakkan kerana ia hanya membinasakan diri dan orang sekeliling. Bagi golongan yang tergesa-gesa ini, Imam Hassan al Banna berkata;

“Wahai Ikhwan Muslimin, terutamanya mereka yang bersemangat dan tergesa-gesa di kalangan kamu… Jalan kamu ini telah pun dilakarkan perancangan-perancangannya dan diletakkan batas-batasnya. Aku tidak akan menyalahi batas-batas tersebut yang telah memberi keyakinan kepadaku bahawa ia adalah jalan yang paling selamat untuk sampai ke destinasinya. Benar, boleh jadi ia adalah jalan yang panjang namun di sana tiada lagi jalan selainnya. Kelakian hanya lahir dengan kesabaran, tabah, serius dan amalan yang berterusan. Barang siapa di kalangan kamu hendak mempercepatkan buah sebelum ia masak atau bunga sebelum ia mekar, maka aku tidak bersamanya dalam keadaan ini biar apapun keadaaannya. Adalah lebih baik baginya berundur diri dari dakwah ini dan menyertai dakwah-dakwah yang lain. Barangsiapa yang bersabar bersamaku sehingga bercambahnya benih, tumbuhnya pokok, masaknya buah dan sampai ketikanya untuk dipetik maka pahalanya adalah urusan Allah. Kami dan ia tidak akan terlepas ganjaran orang-orang yang baik sama ada kemenangan dan ketuanan atau syahid dan kebahagiaan.Wahai Ikhwan Muslimin: Pakaikan gelojakan emosi kamu dengan ladam pertimbangan akal, sinarilah akal kamu dengan nyalaan emosi, janganlah kamu cenderung berlebihan nescaya kamu akan menjadikannya tergantung tanpa bertali. Janganlah kamu menyalahi aturan alam kerana ia pasti akan menang (mengalahkan kamu) sebaliknya atasilah emosi kamu dan gunakannya serta ubah gelombangnya. Gunalah kedua-duanya (emosi dan akal), nantilah saat-saat kemenangan sesungguhnya ia tidak jauh dari kamu.Pengalaman dahulu dan sekarang membuktikan bahawa tiada kebaikan melainkan jalan kamu, tiada hasil melainkan bersama perancangan kamu dan tiada kebenaran melainkan dalam apa yang kamu lakukan. Janganlah kamu leka dengan kesungguhan kamu dan janganlah kamu memperjudikan riak-riak kemenangan kamu.”

Hukum Tahaaluf
Tahaaluf diizinkan oleh syariat berdasarkan kepada syarat-syaratnya. Untuk memahami syarat-syaratnya, hendaklah dikaji perbezaan di antara Tahaaluf yang dilangsungkan oleh Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam dan tahaaluf yang ditolaknya.


Syarat-Syarat Tahaaluf

1. Membawa maslahah dan tidak mengikat sehingga menjejaskan prinsip.
Dalil-dalilnya ialah:

i) Hubungan Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam dengan keluarganya dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttalib, khasnya Abu Talib. Walaupun mereka tidak menganut Islam, tetapi mereka mempertahankan Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam sehingga sanggup berkorban apa sahaja. Tetapi pernah Abu Talib membuat satu kenyataan seolah-olah supaya Rasulullah bertolak-ansur dalam perkara prinsip, lalu dengan tegasnya Rasulullah bersabda yang bermaksud, “Wahai bapa kesayanganku, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan urusan ini (menegakkan Islam), nescaya aku tidak akan meninggalkannya sehinggalah Allah memberi kemenangan kepada agamaNya atau aku mati kerananya".

Akhirnya Abu Talib dan keluarganya kecuali Abu Lahab, mengambil keputusan untuk mempertahankan Baginda sallaLlahu alaihi wasallam.

Dalam persepakatan gerakan Islam yang melibatkan dengan politik bersama parti-parti lain, kita dibenarkan untuk menolong jentera mereka yang bersikap setiakawan dengan gerakan Islam, dan jika tiada calon gerakan Islam di kawasan tersebut. Namun begitu kita dilarang daripada meninggalkan jamaah ini (gerakan Islam) dengan menyertai parti lain yang berlainan ideologi dengan gerakan Islam.

Hal ini perlu dijelaskan kepada pendokong gerakan Islam, agar Tahaaluf tidak menjadi punca perpecahan di antara mereka.

2. Menentang kezaliman, penyelewengan dan keruntuhan moral

Apabila isu dan gejala buruk tersebut merupakan perkara-perkara yang dirasai kesan dan akibat buruknya kepada semua golongan, termasuk golongan bukan Islam, maka boleh diadakan persefahaman dalam perkara ini. Contohnya, berkerjasama dengan NGO dan mana-mana parti lain di dalam usaha mendesak pembebasan tahanan ISA dan sebagainya, kerana Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam turut mengiktiraf hilf al-fudhul yang bertujuan membela mereka yang dizalimi.

Baginda juga mengakui pakatan dan persefahaman golongan yang menentang perjanjian pemulauan ke atas keluarga Rasulullah dan para sahabat walaupun mereka tidaklah sampai ke peringkat mengakui kedaulatan Islam.

Dalam hal ini, gerakan Islam boleh bekerjasama dengan pelbagai pihak atau mana-mana gerakan yang berusaha menetang kemungkaran era baru seperti IFC, Islam Liberal serta pelbagai kebejatan aqidah dan sosial. Pendokong gerakan Islam perlu memasukkan dakwah secara lembut dan berterusan kepada golongan ini agar mereka menerima dakwah Islam.

3. Mengakui kepimpinan Islam dan tidak menjejaskan matlamat perjuangan

Seringkali berlaku apabila diadakan kerjasama politik, ada pihak yang menentang kepimpinan adil cara Islam serta mengambil kesempatan pula untuk merosakkan ideologi dan aqidah tulen para petugas gerakan Islam. Hal ini perlu dielakkan kerana setiap individu Islam yang menjadi pendokong Islam adalah manusia terpimpin dan tidak pragmatisme dalam memutuskan tindakan.
Dalil-dalilnya :-
i) Rasulullah telah menangguhkan tahaaluf dengan Bani Syaiban apabila mereka tidak bersedia untuk bersama-sama menegakkan negara Islam dan mempertahankannya. Hal ini terjadi apabila Bani Syaiban menyatakan ketidaksanggupan untuk berhadapan dengan kerajaan Parsi tetapi hanya sanggup menghadapi kabilah Arab sahaja.

ii) Rasulullah membatalkan cadangan untuk berTahaaluf dengan Bani ‘Amir apabila mereka mahu berkongsi jawatan kepimpinan negara tanpa menerima Islam.

4. Tidak berwala’ kepada rakan Tahaaluf dan tidak redha dengan pegangan mereka

Perihal wala’ adalah perkara tunjang yang menjustifikasikan dan mengesahkan amal Islami kita dalam gerakan Islam. Lantaran itu piawaian wala’ telah ditetapkan oleh Allah beserta Rasul-Nya melalui firman-Nya,“Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan ( larangan ) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) daripada Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripad sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat - ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali” - Surah Ali ‘Imran: 28

Memilih calon bukan Islam atau calon yang tidak berada di landasan gerakan Islam, tetapi berjuang menentang kezaliman dan kemungkaran lebih besar adalah suatu yang WAJIB demi menyekat kezaliman walaupun calon tersebut bukan Islam atau Muslim yang tidak berpegang dengan Islam secara menyeluruh.

Berwala’ maknanya menjadikan seseorang sebagai pemimpin, teman yang akrab, pelindung atau penolong. Keadaan takut adalah darurat. Kerjasama adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan Islam umumnya, bukan meredhai mereka sebagai pemimpin. Hal ini kerana kepimpinan Islam hanya sah sekiranya menuruti seluruh sistem Islam dalam pentadbiran mahupun kepimpinan.

Garis Panduan Tahaaluf

1. Tahaaluf mestilah dijalankan wasilah untuk menegakkan Islam, memperkukuhkan kedudukan umat Islam serta membuka ruang untuk pelaksanaan Islam.
2. Tahaaluf mestilah dipastikan dasar-dasar Islam dipertahankan.
3. Intima’ hendaklah diberikan kepada kepimpinan gerakan Islam, bukan kepada pakatan Tahaaluf.
4. Tahaaluf hendaklah dijadikan ruang dan medan menyampaikan dakwah.
5. Matlamat kemenangan Islam tidak boleh menghalalkan Tahaaluf secara mutlak.
6. Mandat membuat penilaian Tahaaluf mestilah dibuat oleh Majlis Syura ‘Ulamak.

Muwada’ah

Di sana terdapat satu persefahaman yang diadakan secara sementara waktu (bertempoh) dengan golongan yang bermusuh kerana maslahah. Persefahaman ini dinamakan muwada’ah dan ada juga ulama’ meletakkannya dalam perkara hadanah (gencatan senjata).

Disebut di dalam “Syarah Muhazzab” (karangan al Imam al Nawawi), di antara maslahahnya ialah mengharapkan mereka masuk Islam, mereka akan membayar jizyah atau menolong untuk memerangi golongan lain. Akan tetapi para ulama’ bertelingkah dalam menentukan tempoh masanya. Ada yang menghadkan setakat empat bulan sahaja, dan ada juga yang mengharuskan menurut maslahah (di antaranya ialah orang-orang Islam masih berada dalam keadaan lemah). Adapun jika tiada apa-apa maslahat atau mudaratnya lebih banyak daripada maslahah, maka ia tidak diharuskan.

Hari ini parti yang berkonsepkan gerakan Islam boleh bekerjasama dengan pihak lain selama mana mereka bersedia secara jujur ingin bersama seperti dalam isu Palestin, isu rasuah dan sebagainya. Akan tetapi muwada’ah ini hanya sah dalam isu kerjasama itu sahaja dan bukannya selama-lamanya selagimana mereka masih memegang ideologi sekular atau menetang Islam.

Kategori Tahaaluf

Tahaaluf dapat dibahagikan menurut keadaan berikut:

1. Dalam peringkat membentuk kerajaan hendaklah dengan syarat :
A) Kepimpinan mestilah di tangan orang Islam
B) Mengiktiraf negara Islam
C) Menerima perlembagaan Islam dan syariatnya

2. Tahaaluf tanpa membentuk negara :
A) Kerana maslahah untuk menghadapi musuh yang lebih besar
B) Masalah bersama untuk menentang kezaliman, penyelewengan, membebaskan orang-orang tahanan dan sebagainya.
C) Berlindung sementara ketika lemah.
D) Tidak terikat dengan syarat yang bercanggah dengan Islam dan kepentingan Harakah Islamiyah.

Beberapa pemerhatian
Dalam situasi sekarang, hendaklah diberi perhatian kepada beberapa perkara yang boleh menjejaskan maslahah, di antaranya ialah seperti berikut :

1. Matlamat menegakkan negara Islam adalah sangat penting dalam strategi yang diambil oleh Harakah Islamiyah. Oleh itu, jangan terikat dengan janji yang akan menghalangnya atau syarat-syarat yang akan mengikat.

2. Mengutamakan persefahaman dengan kumpulan-kumpulan Islam yang berpengaruh dan yang mempunyai titik pertemuan dengan perkara prinsip yang boleh dipercayai, bukannya yang lemah dan tidak berperanan. Kemudian itu, dengan kumpulan-kumpulan yang bukan Islam.

3. Kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang cetek pemahamannya terhadap Islam, di mana mereka tidak mengetahui perbezaan Islam dengn idealogi-ideologi moden. Oleh itu, golongan Islam hendaklah mempunyai syakhsiyah yang kuat dan dapat membezakan mereka dengan parti-parti lain serta perlu diberi kefahaman kepada mereka tentang perbezaan di antara Islam dan idelogi-ideologi moden. Kalau tidak, Tahaaluf dengan kumpulan bukan Islam lebih memberikan kesan negatif.

4. Persefahaman dengan kumpulan-kumpulan bukan Islam tidak berpanjangan, samada mereka menerima Islam atau pertarungan akan berlaku juga pada akhirnya. Oleh itu, hendaklah membuat ikatan-ikatan yang longgar yang tidak akan membelenggu kita di belakang hari.

5. Di sana akan keluar kenyataan-kenyataan bersama yang perlu dipertimbangkan dengan tegas dari segi prinsip kita kerana kenyataan-kenyataan itu bukan sahaja perlu mengikut selera kita, tetapi perlu juga menurut selera mereka.

6. Berwaspada terhadap tipu daya mereka dengan bergantung kepada Allah Taala dan kebijaksanaan kurniaan-Nya.

PENUTUP
Konsep Tahaaluf perlu disebar luaskan di kalangan pemimpin dan pendokong gerakan Islam di peringkat akar umbi demi mengelakkan salah faham terhadap konsep dan wala’. Jelasnya parti yang berkonsepkan jamaah harakah yang berjuang atas nama Islam, dan bukannya atas nama kemanusiaan semata-mata. Ketaatan kepada pimpinan dan jemaah Islamiyyah adalah atas dasar berada pada dasar yang sama iaitu memartabatkan syariah dan aqidah Islam.

Tahaaluf adalah medium ke arah kemenangan Islam dan bukannya punca perpecahan dan kehilangan petugas-petugas yang bakal membangkit kesedaran Islam dalam setiap peringkat.

SELEPAS MEMBACA ARTIKEL INI, SAUDARA TELAH MEMAHAMI:
1) Tahaaluf siasi adalah satu konsep dan polisi dalam siasah syar’ieyah yang bermatlamat menjayakan usaha dakwah Islam kepada seluruh umat manusia.
2) Tahaaluf siasi telah mula dilaksanakan oleh RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam di peringkat awal dakwah Islam. Justeru rujukan melaksanakannya hendaklah bertepatan dan terikat dengan sunnahnya.
3) Tahaaluf siasi adalah strategi dakwah yang bersifat tadarruj dan marhaliy ( beransur – ansur dan berperingkat ) yang menuntut kesabaran dan tidak gopoh.
4) Pendokong gerakan Islam hendaklah memahami konsep tahaaluf siasi serta syarat-syaratnya dengan baik demi mengelak perselisihan yang tidak perlu sesama sendiri disebabkan kefahaman yang cetek.
5 ) Sentiasa berwaspada dengan tipu daya musuh Islam yang sentiasa memburu kelalaian pihak kita.

-Akademi Tarbiyyah DPPM-

Wednesday, March 28, 2012

informal entry untuk encik suami :)


sy xde boyfren.. tp sy ade ALLAH S.W.T.. dan sy rasa sgt gembira.. sungguh.. kalau org yg ade bf tau perasaan sy ni, mesti diorg cemburu.. hehe.. thank you ALLAH :D

ade jugak kadang2 budak lelaki yg suke sy.. tp sy sedar yang sy xperlu orang yg suka sy utk suka2.. kadang2 sy minat2 kat org.. tapi senang je.. xperlu pon hantar mesej atau segala bagai.. sy minta doa pada Allah.. dan sy pulak memang besungguh akan simpan romantik2 sy hanya utk suami sy..

jadi encik suami, tunggulah sy jugak.. sy pon xtahu siapa awk.. dan awk jgn risau.. sy akan simpan perasaan rindu ni hingga sy jumpa awk.. awk adalah org yg benar2 berani melamar sy sesuai dengan cara syaraknya.. kerana sy inginkan cinta yg diredhai Allah dari awal hingga akhirnya ♥

jadikan sy bidadari awk, dunia dan akhirat :)



mood : exam fever tapi pura2 takda exam =.='

Tuesday, March 27, 2012

cantik..


semoga Allah S.W.T menjaga si 'dia' yang saya tidak tahu siapa dan dimana 'dia' sekarang :)

Friday, March 16, 2012

mereka memerhatikan anda


Kelihatan di malam yang dingin 2 orang siswi perubatan sedang berjalan pulang ke rumah selepas keluar makan malam di restoran yang bedekatan.Mereka memasuki lorong jalan rumah mereka.Di pertengahan jalan sebuah kereta datang dari arah belakang. Mereka beralih ke tepi jalan bg memberi laluan kepada kereta itu..Tiba-tiba kereta itu melanggar salah seorang siswi itu dan dia terjatuh. Kereta itu berhenti dan kawan siswi tadi membantu rakannya untuk bangun semula. Keluar dari dalam kereta 2 orang lelaki arab mengacukan pisau ke leher mereka dan dengan pantas memaksa mereka masuk ke dalam kereta.

Akhirnya mereka dilaporkan hilang oleh keluarga mereka dan ahli rumah mereka tanpa mengetahui kedua pelajar tadi telah menjadi mangsa rogol dan bunuh dan telah dibakar mayatnya di dalam ladang kurma di luar bandar berkenaan.

Ya, ini bertdasarkan kisah benar. Tetapi di dalam kisah benar ini, mangsa telah berjaya menyelamatkan diri dan menceritakan kisah ini sebagai pengajaran buat yang lain. Kisah benar ini boleh berlaku di mana sahaja, pada bila2 waktu dan tidak mengenal siapa. Mungkin anda, ahli rumah anda atau ahli keluarga anda (adik, kakak etc).

Terutamanya apabila anda tinggal jauh dari negara sendiri. Apa anda kira anda dilindungi oleh undang2 negaraMesir? Tidak! Jauh sekali! Sekiranya terjadi kes jenayah bagi pelajar Malaysia di sini, dengan keadaan politik dan keselamatan yang belum benar-benar stabil, anda hanya mampu menyesal. Menyesal dengan sesungguhnya. Sekiranya anda selamat dan umur masih panjang, anda mungkin dihantui detik hitam itu seumur hidup anda. Sekiranya anda mati dibakar, tiada siapa yang bakal mengetahui dimana anda dikebumikan.

Sekiranya anda masih xpercaya, hubungi saya.mungkin saya boleh temukan anda dengan mangsa yang sebenar.Kerana ini memang berdasarkan kisah benar.

Masih rasa tidak cool utk menggunakan sistem musyrif? Atau masih rasa menyusahkan musyrif? Atau merasakan sistem musyrif ini tidak best? Jawapannya ada di tangan anda.

Keluarlah hanya bila perlu. pakailah pakaian yg sepatutnya. jaga aurat anda. kerana anda tidak tahu mungkin ada yang memerhatikan anda. Sayangi musyrif. Gunakan musyrif sebaiknya bagi menjaga keselamatan dan berusaha untuk tidak menyusahkan mereka dengan keluar tanpa tujuan. Pesanan ikhlas buat siswa supaya sudi menjadi musyrif dan buat siswi yang masih degil tidak mahu menggunakan musyrif.

Kerana mungkin SEKARANG bukan anda atau keluarga anda. Tetapi satu hari nanti?
JAKSI sayang anda :)

Saturday, March 10, 2012

perempuan menari?

sangat bersyukur rasanya selepas memakai niqab kerana orang tidak tahu apa yang dirasa.. marah, sedih, letih semua mampu disembunyikan sebaiknya menjadi rahsia antara saya dan DIA..

asalnya saya telah dengan sukarela menawarkan diri untuk mengajar kumpulan tarian di tempat saya untuk pertandingan PERUBATAN Sports Day bahagian siswi di Zagazig nanti.. banyak yang telah saya timbang sebelum mengambil keputusan itu.. malahan saya hampir2 membatalkannya kerana saya merasakan ianya adalah tidak islamic serta bertentangan dengan prinsip pembaziran masa yang saya amalkan..

namun selepas saya memikirkan semula, hukum asal tarian tidaklah haram selagi mana ianya tidak melanggar mana2 hukum Islam dan ikhtilat yang digariskan (memandangkan hanya perempuan sahaja yang akan menjadi penonton) saya mula merasakan ini juga merupakan medan dakwah saya..

saya merancang dengan baik dengan meletakkan syarat di setiap latihan, akan ada pengisian berbentuk tazkirah yang diberikan. disamping menjaga ketat akan hukum2 Islam yang lainnya. agar wanita2 merasa izzah dengan Islam dan merasa berapa beruntungnya dilahirkan sebagai Islam yang membenarkan mereka berhibur selagi di dalam batas-batas syara' yang dibenarkan. dengan kata lain, ingin membuktikan pada mereka, Islam bukanlah sebuah agama yang menghalang fitrah manusia sebaliknya meraikan setiap keinginan tetapi dengan syarat yang ditetapkan ALLAH S.W.T sebagai Raja..

sungguh jika mahu diisi di dalam jadual waktu saya, saya mahu berhenti sahaja dek kerana keletihan.. buat apa mahu menari lagi? ini bukanlah satu bentuk akademik atau apa2 sahaja.. tetapi sebaliknya andai saya ingin menyebarkan keizzahan Islam, inilah salah satu jalanNya. mungkin mereka2 ini tidak berminat untuk menyertai usrah, mungkin saya boleh meraikan mereka dan memberikan mereka dengan pengisian berbentuk berbeza..

sampaikan sewaktu saya mencari sesiapa yang mahu menyertai, terdapat mereka2 yang tidak menyokong gerakan kami berkata "hai sejak bila pulak PCM pandai buat tarian ni?"

dan saya menjawab "bestkan Islam. boleh je menari selagi xlanggar arahan ALLAH. bukan PCM ckp xboleh. kalau Allah bg, PCM mesti bagi"

hati saya kuat dengan mad'u2 ini. jika mereka bertanya, saya mampu menjawab dengan baik dan lembut.. semangat dikerah walau sedikit kekuatan dan masa yang tinggal. kamu penyebar Islam, teruskan niatmu..

tetapi hari ini hati saya tewas.. perjalanan jauh menambahkan penat dan mungkin syaitan2 bergayutan di kiri kanan memeriahkan lagi rasa penat.. apabila dai'e2 menuduh saya menggunakan logik akal semata2 dan memandai2 dalam membenarkan tarian..

saya berasa sakit dan syaitan menambahkan lagi goresan2 dan carikan hati saya.. dan saya membuat keputusan membatalkan tarian ini. kerana hati seorang dai'e yang tidak mampu menahan tuduhan merosakkan agama dari daie' yang lain..

walau hatimu disakiti.. atau bagaimana sekali kau dihukum.. kau hanya boleh tersenyum.. kerana itu sifat seorang daie.. tanpa sesiapa mengetahui apa yang tersirat di hati.. hanya engkau dan DIA yang Maha Mengetahui..

dan aku harus mengerti, itu hanya permainan syaitan yang membuatkan aku untuk berhenti.. menghasut hati menjadi besi.. syaitan aku mohon engkau berhenti.. aduh, semoga lembutlah hati ini..


p/s : dan saya bukan buat semua ini untuk awak.. selama ini saya buat semua sebab ALLAH S.W.T semata2 dan agamaNya =)

Wednesday, March 7, 2012

purdah


"awak hendak x menjadi seperti Saidatina Aisyah r.a?"
sambil tersenyum dan mencubakan purdahnya untuk sy..

pengalaman pertama saya sewaktu tahun pertama di mesir, berjumpa dengan seorang muslimah Arab yang berpurdah dan beliau bertanya kepada saya..

dan di sini saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya, dengan harapan ia mampu menjadi penguat hati mereka2 yang bersama2 di jalan ini..

respon mereka :

ramai yang terkejut. ada yang mengucapkan tahniah dan juga takziah. ada juga yang memberikan respon kurang senang. walaupun awak cakap macam mana sekali pun, saya tetap senyum pada awak.. kadang2 hati saya menangis sbb sedih awk ckp mcm tu.. tapi awk xdpt baca hati saya.. ahli keluarga saya pun ada yang xsetuju.. tapi saya harap sy dapat bersabar dan cuba membuat mereka faham.. di sini sy ingin menjawab persoalan2 awk2 semua :

saya pakai purdah bukan sebab saya bercinta dengan mana2 ustaz.
saya pakai purdah bukan sebab saya orang arab kacau2.
saya pakai purdah bukan sebab debu mesir..
saya pakai purdah bukan sebab saya masuk gerakan militan Islam yang dasyat2.
saya pakai purdah bukan sebab saya nak nampak macam ninja.
saya pakai purdah bukan sebab saya rasa saya cantik.
saya pakai purdah bukan sebab saya syadid dan baik sangat.

tapi saya pakai purdah sebab ALLAH..

sebelum ini sy mengambil masa yang agak lama menimbang baik dan buruk..
bisikan2 keliling cakap, eh kalau ko pakai purdah, xde orang nak kawen ngan ko.. org kompem ingat ko 'syadid' sgt dan scary segala bagai.. dahla dalam satu batch tu ko sorg je yg buat perangai gini.. ko bukannye baik sangat pon.. etc2..

dan akhirnya saya jumpa semua jawapan itu. kenapa saya nak risau jodoh saya andai Allah sudah mengatur yang terbaik utk saya. kenapa saya nak risau org ckp sy mcm ninja sebab bukan pandangan manusia yang saya cari. kenapa saya nak risau orang fikir saya syadid atau baik sebab sy tahu sy memang tidak baik dan sy INGIN menjadi lebih baik setiap masa dan ketika. kenapa perlu jadi malu untuk buat kebaikan? kenapa perlu jadi takut untuk menghidupkan sunnah? kenapa saya perlu risau kalau ALLAH S.W.T adalah tujuan saya?

ya dan akhirnya saya meneruskan niat saya..

kenapa saya pakai purdah?

bila saya jalan, saya faham awk perhatikan sy.. kenapa saya berubah menjadi ninja ni? purdah mcm syadid sgtlah.. xperlulah begini, nanti orang lari dari Islam tau.. xpelah wak, yang penting sy nak lari pada Allah.. sy xnak bertatih atau merangkak lagi.. kali ni sy nak berlari..

saya nak jadi mcm isteri2 Rasulullah s.a.w.. mereka pakai purdah.. saya tahu saya xberapa baik. tapi saya akan cuba untuk jadi baik. ada juga sister2 yg ucapkan semoga istiqamah.. terima kasih awak. awak dah buat saya kuat sikit2. tapi Allah tetap penguat saya yg terbanyak ^_^

apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri2 Nabi) maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci dari hatimu dan hati mereka. [33:53]

sejak di Mesir ini terutamanya, dalam persatuan perubatan. kerja2 sy sangat banyak. dan acapkali saya terpaksa berhubung dengan muslimin. ini lebih menguatkan keinginan saya. kerana saya benar2 ingin menjaga gerak kerja ini dalam redha Allah. semoga saya dapat menjaga hati saya dan juga hati mereka. kerana ia bukan sekadar kerja persatuan, tetapi setiap saat di dalam hidup ini adalah ibadah.


Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. [51:56]


semoga saya dapat berjuang untuk Islam dengan lebih baik. doakan saya. jangan takut untuk tegur saya. saya manusia biasa. terlalu banyak khilaf dan silapnya. tetapi saya ingin menjadi luarbiasa. yang mengejar cinta dan redhaNya..


kerna bimbang imanku terkulai lemah ketika disapa fitnah..

Saturday, March 3, 2012

Medics Got Talent :)

Kini jarang2 punya masa untuk mengupdate blog. Benarlah kata-kata Hassan al-Banna, amanah yang dipikul di dunia ini lebih banyak daripada masa yang diberikan..

Hendak mengadu penat demi program2 Islam tetapi malu pada diri. Penat apakah yang ingin kau adukan? Menghayun pedang berjuang di medan jihad? Andai para sahabat mengenal penat, tidak sampailah Islam ke bumi asia. Bukankah memang jelas bagi mu rehat hanyalah di syurga?

Mengapa perlu cemburu pada manusia yang menghabiskan masanya dengan menonton movie sepanjang malam, tidur sehari siang. Kerana dasarnya cemburu itu lebih banyak pada mereka yg bermunajat di sebahagia nmalam dan bermujahadah di perjalanan siang.

Musim mencari bakat nyanyian ditempat pengajian kembali lagi. Pernah seorang teman bertanya, eh awk x pergi ke? Dan aku menggelengkan kepala.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda,

“daripada kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna”.

(At-Tirmidzi)

Aku bukanlah menafikan sebarang bentuk hiburan tetapi sebagai seorang Islam, aku merasakan pertandingan ini memerlukan penelitian terutamanya di bahagian syarat & peraturan. Pandangan Islam, meletakkan wanita di tahap yang tinggi, jadi syarat pertama yang perlu dibuat ialah wanita adalah sama sekali dilarang dipertandingkan terutamanya di khalayak lelaki yang ramai.


Seandainya Nabi Muhammad S.A.W masih hidup, dan baginda berada di sini ketika ini, tidak malukah engkau ditemui di dalam majlis seperti itu?

and yes indeed we have so many talents :)

……………………………………………………………………………………


andaikan seribu seksaan, jemput rindu syahid yang penuh kenikmatan..
cintaku hanya untukmu, tetaplah diriku.. selalu..